WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

Yürürlük Tarihi: Haziran 2016

Bu Web Sitesinin ("Site") tarafınızca kullanımı, Gizlilik ve Çerez Uyarısı dahil olmak üzere, işbu Web Sitesi Kullanım Şartlarını (birlikte "Kullanım Şartları") kabul etmeniz koşuluna bağlıdır. İşbu Kullanım Şartlarını, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve kendi takdir hakkımız ve yetkimiz doğrultusunda zaman zaman tadil etme hakkımız saklıdır. Yayınlandıkları anda geçerli olacak güncellemelere ilişkin olarak bu sayfayı periyodik olarak incelemek tarafınızın sorumluluğundadır. Sitenin tarafınızca sürekli olarak kullanılması, işbu Kullanım Şartlarının kabulünü teşkil etmektedir. Sitenin herhangi bir kısmını, özelliklerini veya içeriğini herhangi bir zamanda değiştirme, tadil etme, askıya alma veya sona erdirme hakkımız saklıdır. Ayrıca; tarafımızca, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın veya herhangi bir sorumluluk üstlenilmeksizin, Sitenin bölümlerine veya tamamına ilişkin belirli özelliklere yönelik kısıtlamalar getirilebilir veya erişiminiz kısıtlanabilir. Bu Site, Diageo plc'nin (İngiltere ve Galler'de 23307 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Lakeside Drive, Park Royal, Londra NW107HQ, Birleşik Krallık adresinde mukim) nihai hakim şirket olduğu Diageo grup şirketlerinin bir üyesi tarafından çalıştırılmaktadır.

Site, yalnızca, ikamet ettiğiniz ve Siteye erişim sağladığınız ülkede alkol satın almak için reşit olmanız durumunda tarafınızın kullanımına yöneliktir. Bu kategoriye girmiyorsanız, ikamet ettiğiniz ya da erişim sağladığınız ülkede yürürlükte olan kanunları ve düzenlemeleri ihlal ediyor olabilirsiniz; bu nedenle, Siteden derhal çıkış yapmalısınız.

Uygun olduğu şekilde, içerik filtreleme yazılımı kullanarak veya bilgisayarınızın ayarlarını değiştirerek (örneğin; tarayıcı ve işletim sistemi) işbu Siteye erişimi kısıtlayabilirsiniz.

İŞBU KULLANIM ŞARTLARINI TÜMÜYLE KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTEDEN DERHAL ÇIKIŞ YAPIN.

İşbu Kullanım Şartları kapsamında yapılan "biz", "bizim", "tarafımız" veya "şirket" atıflarının tamamı Diageo plc'ye, Diageo plc'in iştiraklerine, bağlı ortaklıklarına ve kuruluşlarına yapılan atıflar olarak addedilecektir.

1. Haklar – Site üzerinde yer alan tüm materyaller ve içerik [metinler, resimler, İnternet sayfaları, sesler, yazılımlar (kod, arayüz, web sitesi yapısı) ve videonun yanı sıra görünümler, hisler, tasarım ve bunların birleşimi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere] tarafımıza aittir veya tarafımızca lisanslandırılmıştır. Söz konusu materyalleri ve/veya içeriği yalnızca işbu Kullanım Şartları kapsamında ortaya konmakta olduğu şekilde ve cevaz verildiği ölçüde kullanmaya izinli olduğunuz tarafınızca kabul edilmektedir.

2. Fikri Mülkiyet – Aksi belirtilmediği sürece; tarafımız, Site üzerinde görünen veya Site kapsamında yer alan tüm ticari markaların, hizmet markalarının, tasarım markalarının, ticari takdim şekillerinin, patentlerin, telif haklarının, veri tabanı haklarının ve sair fikri mülkiyetin (birlikte "Fikri Mülkiyet") sahibi ve/veya yetkili kullanıcısıdır. İşbu Kullanım Şartları kapsamında belirtilmesi hariç olmak üzere; Sitenin tarafınızca kullanımı, tarafınıza, Site üzerinde erişim sağlayabileceğiniz herhangi bir Fikri Mülkiyete ilişkin herhangi bir hak, menfaat veya lisans vermemektedir. İşbu Kullanım Şartları kapsamında belirtilmesi hariç olmak üzere; Fikri Mülkiyetin herhangi bir şekilde kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.

3. Kullanıma Yönelik Kısıtlamalar – Kanunen, tarafımızca veya geçerli lisans veren tarafından yazılı olarak açıkça yetki verilmediği sürece; tarafınız, Site üzerinde yer alan materyallerin veya içeriğin herhangi birini veya tamamını çoğaltma, iletme, lisanslandırma, satma, halka açık bir şekilde ifa etme, yayma, uyarlama, tercüme etme, değiştirme, bir araya getirme, birleştirme, paylaşma, veya herhangi birine sair şekilde sunma ya da söz konusu materyallerin veya içeriğin türevlerini oluşturma hakkına sahip değildir.

4. Halka Açık Forumlara ilişkin Kullanım Şartları ve Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Bu Site; yazılar, resimler, çizimler, ses kayıtları ve video kayıtları ("Paylaşımlar") dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere bilgi paylaşmanıza, iletmenize ve sağlamanıza imkan verebilecek tartışma grupları, haber grupları, ilan panoları, sohbet odaları, bloglar ve Arayüz Sitelerinden Bağlı İçeriklerin görünümü gibi (aşağıdaki Madde 5 kapsamında açıklanmaktadır) diğer sosyal ağ özellikleri (birlikte "Halka Açık Forumlar") de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, interaktif hizmetler içerebilecektir. Halka Açık Forumlardaki Paylaşımlar tarafımızca aktif olarak izlenebilecek veya izlenmeyebilecektir. Benzer şekilde; tarafımızca, herhangi bir Halka Açık Forum üzerindeki Paylaşımlara yönelik editöryel kontrol uygulanabilecek veya uygulanamayabilecektir. Halka Açık Forumlarda yanlış, hileli ya da yanıltıcı olan ya da nahoş veya uygunsuz olan içeriklere maruz kalabilirsiniz.

Halka Açık Forumların kullanımına ilişkin risk tarafınıza aittir.

Halka Açık Forumları izleme ve kendi takdir hakkımız ve yetkimiz doğrultusunda işbu kuralların suistimalini teşkil ettiğini düşündüğümüz herhangi bir Paylaşımı kaldırma veya değiştirme hakkımız saklı olup bu konularda herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Kendi takdir hakkımız ve yetkimiz doğrultusunda, böyle bir suistimalin olabileceğine inandığımız durumlarda, söz konusu hizmetlerin veya Sitenin tarafınızca kullanımı tarafımızca kısıtlanabilecek, askıya alınabilecek veya sonlandırılabilecektir.

Aşağıdaki örnekler, Sitenin suistimalini teşkil etmektedir:

 • Sitenin uygun olmayan, yasadışı veya ahlak dışı bir amaçla kullanılması,
 • Sitenin tarafınızca kullanımının bir sıkıntı yaratması veya Sitenin çalışmasının tehlikeye girmesine veya zarar görmesine neden olunması,
 • Sitenin (herhangi bir Halka Açık Forum kapsamında veya sair şekilde) herhangi bir karalayıcı, nahoş veya müstehcen materyali oluşturmak, barındırmak veya iletmek amacıyla kullanılması ya da ırk, din, mezhep veya cinsiyet açısından başkalarına karşı suç teşkil edebilecek faaliyetlerde bulunulması,
 • Sitenin çocuklara herhangi bir şekilde zarar vermek veya zarar verme girişiminde bulunmak için kullanılması,
 • Sitenin bedensel zararı veya mülkiyet hasarını tehdit veya teşvik eden ya da cezai suç teşkil edecek ya da cezai sorumluluğa neden olacak herhangi bir materyali oluşturmak, barındırmak veya iletmek amacıyla kullanılması,
 • Sitenin herhangi bir tarafın telif hakkını, ticari markasını, patentini, ticari sırrını gizliliğini, yayın hakkını veya sair fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarını ihlal eden materyali oluşturmak, barındırmak veya iletmek amacıyla kullanılması,
 • Sitenin talep edilmeyen reklam malzemesini oluşturmak, barındırmak veya diğer kullanıcılara iletmek amacıyla kullanılması,
 • Sitenin başka bir materyale zarar veren herhangi bir materyali oluşturmak, barındırmak veya iletmek amacıyla kullanılması,
 • Sitenin ürün, parça veya hizmet satmak veya satın almak ya da zincirleme mektup veya piramit şemaları vb. göndermek için yanlış, yanıltıcı, aldatıcı veya sahte tekliflerde bulunmak amacıyla kullanılması,
 • Kandırmak veya yanlış yönlendirmek amacıyla, tanımlayıcı ağ başlık bilgilerinin veya yazar isimleri, yayın tarihleri veya gümrük şirketi isimleri dahil olmak üzere telif hakkı yönetimi bilgilerinin eklenmesi, kaldırılması veya değiştirilmesi,
 • Sitenin başkalarının hesaplarına erişmek veya erişmeye teşebbüs etmek ya da tarafımızın veya üçüncü bir tarafın güvenlik önlemlerine, bilgisayar yazılımına, donanımına, elektronik haberleşme sistemlerine veya telekomünikasyon sistemlerine girmek veya girmeye teşebbüs etmek amacıyla kullanılması,
 • Sitenin üçüncü tarafların bilgileri ve rızaları dışında kişisel bilgilerini toplamak veya toplama teşebbüsünde bulunmak ya da kullanıcı listelerinin ve sair verilerin elde edilmesi amacıyla "ekran kazıma", "veri tabanı kazıma" veya herhangi bir sair faaliyette bulunmak amacıyla kullanılması,
 • Sitenin taşma ve bilgisayar korsanlığı dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, genel anlamda diğer insanların hizmetlerden veya İnternetten yararlanabilmelerini olumsuz yönde etkileyen herhangi bir faaliyet için kullanılması,
 • tarafımızca, yüklenicilerimizce ya da lisans alanlarımızda sağlanan herhangi bir Fikri Mülkiyetin önceden yazılı iznimiz alınmadan yeniden satılması, başka bir amaçla kullanılmak üzere değiştirilmesi veya yeniden dağıtılması, ya da herhangi bir kişinin veya kurumun yerine geçilmesi veya kullanmaya yetkili olmadığınız sahte bir ismin kullanılması,
 • reşit olmayanların içki içmesinin, içki satın almasının veya alkollü içeceklerin aşırı derecede tüketilmesinin teşvik edilmesi, tasvip edilmesi ya da cezbedici hale getirilmesi;
 • kendiniz veya herhangi bir diğer kişi hakkındaki herhangi bir kişiyi tanımlayabilir bilginin (örneğin; telefon numarası, coğrafi adres veya herhangi bir bireyin kimliğinin veya iletişim bilgilerinin elde edilebileceği sair bilgiler) ifşa edilmesi ve
 • herhangi bir Arayüz Sitesi ile ilişkili kullanım şartlarının ihlal edilmesi.

Bu liste yalnızca örnek sağlamak amacı taşımakta olup, Sitenin veya Halka Açık Forumların kısıtlanması, askıya alınması veya sona erdirilmesi ile sonuçlanabilecek olan Sitenin veya Halka Açık Forumların kabul edilemez kullanımlarına yönelik kapsamlı bir liste değildir. İnternetin global mahiyeti nedeniyle, kullanıcılar işbu belge vesilesiyle, online davranış ve kabul edilebilir içerik ile ilgili yerel kurallara uymayı kabul etmektedirler. Kullanıcılar, aynı zamanda, herhangi bir verinin herhangi bir ülkeden dışa aktarılması ile ilgili geçerli kurallara uymayı kabul etmektedirler.

Yaptığınız hiçbir Paylaşım gizli ya da sır olarak addedilmeyecektir. Halka Açık Forumlar üzerinde veya aracılığıyla paylaştığınız kişisel ve sair bilgilerin (örneğin; kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası) genel olarak diğer kişilerin erişimine açık olacağı ve bu kişiler tarafından toplanarak kullanılabileceği ve bu durumun talep edilmeyen mesajlar veya diğer insanlardan gelen sair iletişimlerle sonuçlanabileceği tarafınızca anlaşılmakta ve bilinmektedir Paylaşımlarda kendiniz veya bir başka kişi ile ilgili herhangi bir kişiyi tanımlayabilir nitelikteki bilgiye yer vermemelisiniz. Kişiyi tanımlayabilir nitelikte bilgiler içeren herhangi bir Paylaşımı kaldırma hakkımız saklı kalmakla birlikte böyle bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

Tarafımız, Halka Açık Forumlarda paylaştığınız kişisel bilgiler dahil olmak üzere herhangi bir bilginin veya verinin kullanımı veya suistimaline ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Tarafınız, Paylaşımlarınızın size özgü olduğunu; herhangi bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini; müstehcen, küfürlü, uygunsuz, kötü maksatlı, ayrımcı, onur kırıcı veya başka şekilde kanuna aykırı olmadığını; herhangi bir diğer tarafın bunlara ilişkin herhangi bir hakkının olmadığını; Paylaşımlarınızda "manevi haklar"dan feragat ettiğinizi; söz konusu Paylaşımların kullanılması, çoğaltılması, değiştirilmesi, uyarlanması, yayımlanması, tercüme edilmesi, dağıtılması, ifa edilmesi, gösterilmesi (tamamen veya kısmen) ve bu Paylaşımlardan türevler oluşturulması ve/veya söz konusu Paylaşımların editöryel, ticari, ticari olmayan, tanıtım veya sair amaçlarla, halihazırda bilinen veya ileride geliştirilecek herhangi bir şekilde, ortamda veya teknolojiyle sair eserlere derç edilmesi için tarafımıza telifsiz, kısıtlamaya tabi olmayan, dünya genelinde geçerli, süreklilik arz eden, gayrikabili rücu, münhasır olmayan, tamamıyla devredilebilir, temlik edilebilir ve alt lisanslama yapılabilir hak ve lisans verildiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

Tarafımız, tarafınızın Paylaşımlarını saklamaktan sorumlu olmayıp, söz konusu Paylaşımları herhangi bir zamanda silebilecek veya imha edebilecektir.

Halka açık forumlarda kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler, bilgiler ve materyaller tarafımızca onaylanmamaktadır. Halka açık forumlar üzerinde veya aracılığıyla diğer kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu değerlendirmek ve teyit etmek tarafınızın sorumluluğudur.. Halka Açık Forumlarda ifade edilen görüşler, mutlak şartta tarafımızın görüşleri değildir. Katılımcılar tarafından ifade edilen beyanlar, tavsiyeler veya görüşler, yalnızca ilgili katılımcılara aittir. Halka Açık Forumlardaki herhangi bir beyandan, tavsiyeden, görüşten veya sair içerik ya da materyalden tarafımız sorumlu tutulmayacaktır. Tarafınız; Sitenin herhangi bir başka kullanıcısı ile yaşanan herhangi bir uyuşmazlıktan kaynaklanan veya böyle bir uyuşmazlık ile herhangi bir şekilde bağlantılı olarak ortaya çıkan bilinen ve bilinmeyen her türden ve mahiyetten hak talebine ve talebe ilişkin olarak tarafımızı muaf tutmaktadır.

5. Arayüz Siteleri – Tarafınız, tarafınızca veya tarafımızca Siteden bağlantı verilen bağımsız web siteleri tarafından barındırılan içeriklere ("Bağlı İçerik") veya herhangi bir programlama arayüzü veya başka bir yöntemle Sitede gösterilen içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğumuzun olmadığını kabul ve ikrar etmektedir.

Tarafımızca Bağlı İçerikler barındırılmamakta veya saklanmamaktadır. Bağlı İçeriğin gösterilmesi veya Arayüz Sitelerine bağlantı verilmesi, söz konusu Bağlı İçeriğin, Arayüz Sitelerinin veya ürünlerin, reklamların ya da söz konusu sitelerde sunulan sair materyallerin tarafımızca onaylandığı ya da tarafımızın bunlarla ilgili bir ortaklık içerisinde olduğu anlamına gelmemektedir. Söz konusu Arayüz Sitelerinde yer alan bu tür herhangi bir içeriğin, malın veya hizmetin tarafınızca kullanımından veya bunlara itimat edilmesinden veya kullanımı veya itimat edilmesi ile ilişkili olarak ortaya çıkan veya ortaya çıktığı iddia edilen herhangi bir zarardan, ziyandan veya masraftan ya da Arayüz Siteleri tarafından alınan herhangi bir tedbirden doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığımız tarafınızca kabul ve ikrar edilmektedir.

Tarafımızın, söz konusu kontrole sahip olduğumuz ölçüde, herhangi bir zamanda ve işbu Kullanım Şartları ile Arayüz Sitesinin kullanımına ilişkin geçerli şartların ihlali dahil olmak üzere herhangi bir nedenle Bağlı İçeriği Siteden veya Arayüz Sitelerinden kaldırma hakkı saklıdır.

Sitenin birtakım özelliklerinden yararlanmanız için, Arayüz Sitelerinde kullanıcı adı ve şifre ile bir hesap oluşturmanız gerekebilecektir. Bunlar bağımsız siteler olduklarından, tarafımız, herhangi bir kullanıcı adı, şifre ya da bu sitelerin toplayabileceği sair bilgilerden sorumlu değildir. Ayrıca, tarafımızca, Arayüz Siteleri için şifrenizi bize sağlamanız asla istenmeyecektir. Söz konusu Arayüz Sitelerinden herhangi bir nedenle hesap oluşturamamanız halinde, Site tarafından sağlanan özelliklerden tamamen yararlanamayabilirsiniz.

İşbu Kullanım Şartlarına ilaveten; buna ilişkin haklarınız da dahil olmak üzere Sitemizde yer alan Bağlı İçerikler, Arayüz Web Sitesi tarafından ortaya konan geçerli kullanım şartlarına tabidir.

6. Tarafınızca sağlanan materyaller – Özellikle talep edilmediği sürece; tarafımızca, Site, Site hizmetleri veya e-posta üzerinden ya da herhangi bir diğer yolla tarafınızdan herhangi bir gizli, sır niteliğinde olan, müseccel bilgileri veya sair materyaller talep edilmeyecek veya elde edilmek istenmeyecektir. Tarafımızca açık bir şekilde talep edilmediği halde tarafınızca sunulan herhangi bir bilgi veya materyal gizli, sır niteliğinde veya müseccel olarak addedilmeyecektir. Her ne formatta olursa olsun, gerek fikirler ve yaratıcı konseptler gerekse diğer materyaller gibi, Siteye sağladığınız herhangi bir bilginin veya materyalin, uygun olduğunu addettiğimiz herhangi bir amaç doğrultusunda herhangi bir sınırlama olmaksızın ve herhangi bir para ödemesi yapılmaksızın ya da tarafınız kaynak olarak gösterilmeksizin, tarafımızca kullanılabileceği, çoğaltılabileceği ve ifşa edilebileceği tarafınızca kabul edilmektedir. Tarafınızca ayrıca, yayınlanan materyaller kapsamındaki "manevi haklardan" ilgili yazarlarca gayrikabili rücu olarak feragat edildiği taahhüt edilmektedir. Söz konusu materyallerin tarafımızca kanunen cevaz verilen ölçüde kullanılması veya ifşa edilmesi sonucunda tarafınızca maruz kalınacak herhangi bir kayba veya zarara ilişkin olarak tarafımızın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Söz konusu haklardan feragat edilemediği veya söz konusu haklar kapsam dışı bırakılamadığı ölçüde; işbu fıkra, kişisel bilgilerinizi koruyan veri gizlilik kanunları veya benzer gizlilik kanunları kapsamında sahip olabileceğiniz haklara tesir etmemektedir.

7. Hesaplar ve Güvenlik - Sitenin, Halka Açık Forumların veya diğer hizmetlerin belirli kısımlarına erişim sağlayarak bunlardan yararlanmanız amacıyla, kullanıcı adı ve şifre ile bir hesap oluşturmanıza tarafımızca imkan verilebilmektedir. İkamet ettiğiniz ve Siteye erişim sağladığınız ülkede alkol satın almak için reşit olmadığınız sürece hesap oluşturamazsınız. Tarafınızca, doğru hesap bilgileri sağlanacaktır. Hesabınızın şifresinin gizliliğini kesin surette korumanın yanı sıra hesabınızı ve şifrenizi kullanarak yaptığınız işlemlerden sorumlusunuz. Tarafınızca (a) şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımının veya sair güvenlik ihlallerinin tarafımıza derhal bildirileceği ve (b) her oturum sonunda hesaptan çıkış işleminin yapıldığından emin olunacağı kabul edilmektedir. Şifrenizin dağıtılmasını ve kullanılmasını kontrol etmek, hesabınıza erişimi ve hesabınızın kullanılması kontrol etmek ve hesabınızı iptal etmek istediğinizde tarafımızı bilgilendirmek yalnızca tarafınızın sorumluluğundadır. Bu hükme riayet etmemeniz sonucunda oluşacak herhangi bir kayıp veya zarardan tarafımız sorumlu veya mesul olmayacaktır.

8. Taahhütte Bulunmama - Site, "olduğu gibi" esasıyla sağlanmakta olup Sitenin tarafınızca kullanımına ilişkin risk tarafınıza aittir. Memurlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız, acentelerimiz (aracılarımız/vekillerimiz) ve devir ve temlik alanlarımız ile birlikte tarafımız; kanun kapsamında cevaz verilen en geniş ölçüde, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ifa, mülkiyet ve ihlal bulunmamasına ilişkin taahhütler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere her nevi açık ve zımni taahhütlerden feragat etmektedir. Tarafımızca Sitenin virüslerden ari, elverişli, erişilebilir, hatasız, kesintisiz olacağı ya da içeriklerin doğru olacağı yönünde taahhütte bulunulmamaktadır. Tarafımızca Sitenin güvenliğini sağlamak için makul tedbirlerin alınmasına rağmen, İnternetin tamamen güvenli bir ortam olmadığı tarafınızca ikrar edilmektedir ve tarafımızca, Site üzerinde paylaşılan veya Site üzerinden iletilen herhangi bir bilginin veya materyalin yetkisiz erişim ve kullanıma karşı güvende olacağına dair açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunulmamaktadır. Siteden memnun olmamanız durumunda, yapacağınız tek şey Siteyi kullanmamak olacaktır.

9. Üçüncü taraf malları ve hizmetleri – Mallarına ve hizmetlerine Site üzerinden erişilebilen veya Malları ve hizmetleri Site üzerinde gösterilen şahıslara, şirketlere ve sair kuruluşlara tarafımızca kefil olunmamaktadır.

10. Sorumluluğun tarafınıza ait olması – Bağımsız otoritelerce Site üzerinde ortaya konan herhangi bir bilgiye dayanarak veya itimat ederek herhangi bir faaliyette bulunmadan önce, söz konusu bilgiyi daima teyit etmelisiniz. Siteden indirilen herhangi bir materyale ilişkin virüs kontrol yazılımı kullanmak ve söz konusu yazılımın ekipmanınız ile uyumunu sağlamaktan tarafınız sorumludur.

Herhangi bir üçüncü tarafa dair kişiyi tanımlayabilir nitelikteki veya diğer bilgileri tarafımıza sağladığınız durumlarda, söz konusu ifşaya ilişkin olarak ilgili üçüncü tarafın onayının alındığı ve konu hakkında bilgilendirilen üçüncü tarafın tarafımızın Gizlilik ve Çerez Uyarısını ve söz konusu bilgileri herhangi bir şekilde kullanmamızı kabul ettiği tarafınızca taahhüt edilmektedir.

11. Mesul Olmama – İşbu belge vesilesiyle memurlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız, acentelerimiz (aracılarımız/vekillerimiz) ve devir ve temlik alanlarımız ile birlikte tarafımız; söz konusu kaybın, masrafın veya zararın tarafımızın ihmalinden veya sair şekilde kaynaklanıp kaynaklanmadığına ve söz konusu kayıp veya zararın ortaya çıkabileceğine dair tarafımızın açık bir şekilde bilgilendirildiği veya bilgilendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, Sitenin tarafınızca kullanımı sonucunda ya da Site veya Site üzerinden erişilen diğer sitelerin üzerinden bulaşan herhangi bir bilgisayar virüsü nedeniyle tarafınızın maruz kalacağı herhangi bir kayba, masrafa veya zarara (doğrudan, dolaylı, nihai veya sair) ilişkin olarak, bilcümle mesuliyetten kanun kapsamında cevaz verilen en geniş ölçüde feragat etmektedir. Hiçbir durumda; Sitenin tarafınızca kullanımından kaynaklanacak bilcümle zararlar, masraflar, kayıplar ve dava haklarına ilişkin olarak tarafınıza karşı sahip olduğumuz toplam sorumluluk (ihmal, kusursuz sorumluluk veya ürün sorumluluğu) 100.00 $ (ABD Doları)'nı geçmeyecektir.

12. Kullanıcı Bilgileri – Sitenin tarafınızca kullanımı sırasında, tarafımıza kişiyi tanımlayabilir nitelikteki bilgileri (bundan böyle "Kullanıcı Bilgileri" olarak anılacaktır) sağlamanız istenebilecektir. Söz konusu Kullanıcı Bilgilerine ilişkin Bilgi toplama ve kullanma politikalarımız Gizlilik ve Çerez Uyarısı kapsamında ortaya konmaktadır. Kullanıcı Bilgilerinin doğruluğundan ve içeriğinden münhasıran sorumlu olduğunuz tarafınızca kabul ve ikrar edilmektedir.

13. Tazminat – İşbu belge vesilesiyle; memurlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, acentelerimiz (aracılarımız/vekillerimiz), çalışanlarımız ve temsilcilerimiz ile birlikte tarafımız, Sitenin, Sitenin herhangi bir hizmetinin veya Arayüz Sitelerinden elde edilen bilgiler dahil olmak üzere, Site üzerinden veya aracılığıyla erişilebilen herhangi bir bilginin tarafınızca kullanılması, bilgilerin veya materyallerin tarafınızca Site veya Arayüz Siteleri üzerinden veya aracılığıyla gönderilmesi veya iletmesi ya da işbu Kullanım Şartları, Arayüz Sitelerinin veya sair kanunların, düzenlemelerin ve kuralların kullanım şartlarının ihlal edilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayba, zarara veya masrafa karşı tarafınızca tazmin edilmektedir. İşbu belge vesilesiyle; memurlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, acentelerimiz (aracılarımız/vekillerimiz), çalışanlarımız ve temsilcilerimiz ile birlikte tarafımız ayrıca, tarafınızca sağlanan veya tarafımıza sağlanacak olan herhangi bir bilginin veya materyalin herhangi bir kanunun veya herhangi bir üçüncü taraf hakkının ihlali olduğuna ilişkin hak talepleri (karalamaya, mahremiyetin ihlaline, itimadı suistimale, telif hakkının ihlaline veya herhangi bir sair fikri mülkiyet hakkının ihlali veya bozulmasına ilişkin hak talepleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) karşısında tarafınızca tazmin edilecektir. Yukarıda yer alan ve bu tür herhangi bir tazmin hususundan kaynaklanan hak taleplerinin münhasıran müdafaa edilmesi ve kontrol edilmesine ilişkin hakkımız saklı tutulmaktadır ve bu tür müdafaada tarafımızla sonuna kadar işbirliği yapacağınız tarafınızca kabul edilmektedir.

14. Kısıtlama, Askıya Alma ve Sonlandırma – İşbu Kullanım Şartlarını ihlal ettiğinize inanmamız halinde, Siteye erişiminiz ve/veya interaktif hizmetler dahil olmak üzere Site üzerinde yer alan hizmetlerden herhangi birinden yararlanma hakkınız tarafımızca herhangi bir zamanda kısıtlanabilecek, askıya alınabilecek veya sonlandırılabilecektir. Bu tür herhangi bir kısıtlama, askıya alma veya sonlandırma, işbu Kullanım Şartlarını ihlal etmenize ilişkin olarak tarafınıza karşı sahip olabileceğimiz herhangi bir hakka halel getirmeyecektir. Tarafımızca, Site tümüyle veya Sitenin bölümleri veya özellikleri herhangi bir zamanda kaldırılabilecektir. IP adresinizin tarafımızca izlenebildiğini ve işbu Kullanım Şartlarının ihlalinden şüphelenilmesi halinde gerekli olması durumunda, İnternet hizmet sağlayıcınız ile iletişime geçilebileceğini lütfen kayda alınız.
15. Mutabakatın Bütünü – Gizlilik ve Çerez Uyarımız dahil olmak üzere, işbu Kullanım Şartları, konuya ilişkin olarak tarafınız ile tarafımız arasındaki mutabakatın bütününü teşkil etmekte olup, daha önceden aramızda yapılan herhangi bir türden bilcümle vaatleri, beyanları, anlaşmaları, açıklamaları ve mutabakatları hükümsüz kılmakta ve bunların yerini almaktadır. Yazılım Site üzerinde mevcut olduğu ölçüde; söz konusu yazılım, bu yazılım ile dağıtılan veya bu yazılım kapsamında yer alan bir lisans sözleşmesine tabi olacaktır ve söz konusu lisans sözleşmelerinin Kullanım Şartlarına uyulacağı tarafınızca kabul edilmektedir. Kullanım Şartları kapsamında yer alan herhangi bir hakkın veya hükmün tarafımızca kullanılmaması veya uygulanmaması, söz konusu haktan veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Kullanım Şartları kapsamında yer alan herhangi bir hükmün yetkili yargı mahkemesi tarafından uygulanamaz veya geçersiz bulunması halinde, taraflar, mahkemenin söz konusu hüküm kapsamında ifade edilen tarafların niyetlerini geçerli kılmak için çaba sarf etmesi gerektiğini ve Kullanım Şartları kapsamında yer alan sair hükümlerin tümüyle yürürlükte olmaya ve geçerlilikte kalmaya devam edeceğini kabul etmektedirler. Kendi takdir hakkımız doğrultusunda; tarafımızca, Kullanım Şartları kapsamındaki haklarımızın ve yükümlülüklerimizin bir kısmı veya tamamı herhangi bir zamanda herhangi bir üçüncü tarafa veya taraflara devredilebilecektir.
16. Amerika Birleşik Devletleri'ne Yönelik Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet Temsilcisi – Tarafımızca başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyulmakta olup, Siteyi kullanan kişilerin de aynı saygıyı göstermeleri gerekmektedir. Eserinizin telif haklarının ihlalini teşkil edecek şekilde kopyalandığına inanmanız halinde, lütfen aşağıdaki bilgileri Telif Hakkı Temsilcisine iletin:

Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz,

İhlal edildiğini öne sürdüğünüz telif hakkına tabi eserin açıklaması,

Öne sürdüğünüz ihlal faaliyetinin ve öne sürülen ihlal materyalinin bulunduğu yerin açıklaması,

Uyuşmazlık konusu kullanıma tarafınızca, telif hakkı sahibi, temsilcisi tarafından ya da kanunen yetki verilmediğine dair hüsnüniyet çerçevesinde bir inanışa sahip olduğunuza dair tarafınızca yapılacak bir açıklama,

Telif hakkı menfaati sahibi adına hareket etmek üzere yetkili olan kişinin elektronik veya ıslak imzası ve

Bildiriminizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna ve tarafınızın telif hakkı sahibi olduğuna ya da telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair tarafınızca sunulacak yeminli ifade.

Telif Hakkı Temsilcisi:

Diageo Kuzey Amerika, 3 World Trade Center, 175 Greenwich Street New York, 10007, Tele 212-202-1800, E-posta:copyright@diageo.com . Tarafımız, Arayüz Siteleri tarafından barındırılan Bağlı İçeriği kaldıramayacak durumda olabilecektir. Eserinizin kaldırılması için ilgili Arayüz sitesi ile irtibata geçmeniz gerekebilecektir.

17. İhracat Kontrolleri - Yazılım ve teknik veriler Site üzerinden erişilebilir olduğu ölçüde; söz konusu yazılım veya teknik veriler, Amerika Birleşik Devletleri veya başka bir yargı yetki bölgesi tarafından uygulanan ihracat, yeniden ihracat ve/veya ithalat kontrollerine tabi tutulabilecek olup, (a) ABD tarafından ambargo uygulanan veya ilgili ihracat tahditlerine tabi tutulan herhangi bir ülkenin vatandaşına veya mukimine, (b) ABD Maliye Bakanlığı Özel Belirlenmiş Vatandaşlar listesinde yer alan herhangi birine ya da (c) ABD Ticaret Bakanlığı'nın Sipariş Reddi Tablosu ihlal edilerek dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, herhangi bir yargı yetki bölgesinin kanunları ihlal edilerek indirilemez veya sair şekilde ihraç ya da yeniden ihraç edilemez.

18. Uygulanacak Hukuk ve Yargılama Yetkisi – Gizlilik ve Çerez Uyarısı dahil olmak üzere, işbu Kullanım Şartları ile Siteye ilişkin herhangi bir husus, kanun kapsamındaki kuralların ihtilafına bakılmaksızın İngiliz hukukuna tabi olacaktır. Tarafımıza veya herhangi bir tazmin edilen tarafa karşı ya da tarafımız veya herhangi bir tazmin edilen taraf ile ilgili olarak işbu Kullanım Şartlarından kaynaklanan herhangi bir yasal işlem, Birleşik Krallık'ın münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır ve bu vesileyle, söz konusu mahkemelerin yargı yetkisine tarafınızca gayrikabili rücu olarak onay verilmektedir.

Haziran 2016