ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И „БИСКВИТКИ“ НА DIAGEO

Въведение

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ се отнася до личната информация, събирана директно или от името на компания от групата компании на Diageo. В нея се описва какво правим с Вашата лична информация, как гарантираме сигурността ѝ и се обясняват правата, които имате във връзка с личната Ви информация.

Особено се интересувате от това как използваме „бисквитките“? Моля, вижте специалния раздел „Бисквитки“ в това известие.

Клиент, доставчик или служител/кандидат?

Ако представлявате един от нашите корпоративни клиенти или доставчици (или сте физическо лице, действащо като един от нашите доставчици или клиенти), моля, вижте раздела „Клиенти и доставчици“ в края на настоящата Декларация за поверителност и „бисквитки“ за подробности относно информацията, която събираме за вас.

Ако сте потенциален кандидат, моля, направете справка в раздела „Бисквитки“ на тази декларация. За политиката за поверителност вижте https://www.diageo.com/en/diageo-careers-privacy-policy/

Кои сме ние

Diageo е световният лидер в производството на висококачествени напитки. Може да намерите подробности за различните марки на Diageo тук.

Този уебсайт и/или мобилно приложение се администрира от член на групата дружества на Diageo, основната холдингова компания, към която принадлежи Diageo plc (регистрирана в Англия и Уелс под дружествен номер 23307, с адрес на управление: Lakeside Drive, London, NW10 7HQ, United Kingdom). Може да намерите информация за дъщерните ни предприятия в последния ни годишен отчет, който е достъпен тук

Всички позовавания на „наш“, „нас“, „ние“ или „дружеството“ в рамките на настоящата декларация се отнасят до Diageo plc и неговите дъщерни, свързани и/или асоциирани предприятия, в зависимост от случая.

Навършили ли сте възрастта, на която е позволено да закупувате алкохол?

Не трябва да ни предоставяте Вашата лична информация, ако не сте навършили възрастта, на която е позволено да закупувате алкохол, в рамките на юрисдикцията, в която пребивавате, и (ако е различна) в рамките на юрисдикцията, от която влизате в уебсайта или приложението.

Нямаме намерение да събираме лична информация от физически лица, ненавършили възрастта, на която е позволено да закупуват алкохол, както и да продаваме алкохолни напитки на лица под тази възраст.

Ако бъдем уведомени или преценим, че дадено лице, ненавършило възрастта, на която е позволено да закупува алкохол, ни е предоставило лична информация, ще положим всички разумни усилия, за да заличим тази лична информация от нашите архиви.

Какви видове лична информация събираме?

Личната информация представлява информация за физическо лице, чиято самоличност може да бъде установена, съгласно определението на действащото законодателство. Личната информация, която събираме, включва:

 1. (a) информация, която ни е предоставена от Вас; и
 2. (b) информация, която събираме/генерираме автоматично или информация, която получаваме от трети страни.

По-долу са поместени повече подробности относно тези видове лична информация:

 • Информация, която ни е предоставена от Вас: Тези видове лична информация могат да включват:
  • данни за връзка (например Вашето име, пощенски адрес, телефонни номера и адреси на електронната поща), демографска информация (например Вашата дата на раждане, възраст или възрастова група и пол);
  • информация за онлайн регистрация (например Вашата парола и друга информация за удостоверяване), информация за плащане и лични данни, където правите покупка (например данни за Вашата кредитна карта, адрес за фактуриране и доставка, телефонен номер),
  • информация, предоставена като част от онлайн въпросници (например отговори на изследвания за удовлетвореността на клиентите или пазарни проучвания),
  • участия/подадени заявки за участие в игри/томболи; и
  • в определени случаи Вашите предпочитания относно маркетинговата дейност
 • Информация, която автоматично събираме/генерираме, или получаваме от трети страни: Тези видове лична информация може да се отнасят за Вашето устройство (като Вашия персонален компютър, таблет или друго мобилно устройство), за начина, по който използвате нашите уебсайтове и приложения (както и определени уебсайтове на трети страни, с които си партнираме) и/или Вашите лични предпочитания, интереси или географско местоположение. Примери за тези видове информация включват:
  • име и възраст (или предполагаема възрастова група),
  • информация за Вашето устройство, операционна система, браузър и IP адрес, уникални идентификатори, свързани с Вашето устройство,
  • данни за уебстраниците, които сте посетили,
  • какви продукти сте разглеждали онлайн (включително информация за продукти, които сте търсили или разглеждали, закупили или добавили в онлайн кошница);
  • колко време сте прекарали в определени секции на уебсайта или приложението, заедно с датата и часа на Вашето посещение/използване, лична информация, съдържаща се в генерирано от потребителя съдържание (например публикации в блогове и социални медии), потребителско име или идентификационен номер в социалните медии, и
  • профилна снимка в социалните медии и друга профилна информация в социалните медии (например, брой последователи

Как/кога събираме лична информация?

 • Информация, която ни е предоставена от Вас: Има различни ситуации, в които можете директно да ни предоставите лична информация. Сред тях са ситуациите, в които:
  • участвате в игра/състезание или се възползвате от промоция;
  • попълвате онлайн въпросник (напр. анкета за удовлетвореността на клиентите), предоставяте данни за кредитна карта (напр. при закупуване на продукти от нас), свързвате се с нас със запитване или искате от нас да Ви предоставим информация, регистрирате се на уебсайт или приложение или оставяте отзив или коментар;
  • присъствате на някое от нашите промоционални събития, препращате даден продукт на приятел,
  • информирате ни за Вашите маркетингови предпочитания, и/или
  • комуникирате с нас чрез уебсайтове на социални медии, приложения на трети страни или други подобни технологии

Ще посочим коя лична информация, която сме поискали от Вас, е задължителна или незадължителна. Също така ще обясним какви са последиците, ако решите да не предоставите информацията, която сме посочили като задължителна. В някои случаи това може да означава, че може да не сме в състояние да Ви предоставим определена услуга или продукт.

 • Информация, която събираме/генерираме автоматично: Когато разглеждате или използвате нашите уебсайтове или приложения (както и определени уебсайтове на трети страни, с които си партнираме), ние (и нашите партньори) използваме „бисквитки“ и други подобни технологии, за да събираме автоматично информация от едно или няколко свързани с Вас устройства (вижте по-долу за повече подробности относно използването на „бисквитки“ и други подобни технологии).

  Също така използваме някои автоматизирани техники и технологии, за да извличаме или генерираме допълнителна информация за Вас, например чрез анализиране или прогнозиране на определени аспекти на Вашата личност, например Вашите лични предпочитания или интереси.

  В допълнение, получаваме IP адреси от всички потребители, тъй като тази информация се докладва автоматично от Вашия браузър всеки път, когато преглеждате дадена уеб страница. За повечето потребители, които влизат в интернет, IP адресът е различен всеки път, когато влизат в мрежата. IP адресите обикновено се записват във файлове, които се наричат „регистрационни файлове“.

 • Информация, която получаваме от трети страни: В допълнение към информацията, която събираме, както е описано по-горе, ние също можем да си партнираме и да използваме услугите на различни трети страни за събиране на лични данни за Вас от други източници. Ние ще получим такава информация само когато имаме Вашето съгласие и/или друго правно основание за това. Тази информация може да включва:

  • Данни от други организации, които са получили Вашето разрешение да споделят информация за;
  • Вас с нас; Данни, които получаваме, когато някой Ви препоръча за нашите продукти и услуги;
  • (моля, вижте по-долу за повече информация); Данни, които може да изискаме от други организации, за да изпълним нашите законови задължения; и/или
  • Където Вашата информация е публично достъпна.

Ето няколко места, от които могат да идват данни на трети страни:

Източници на обществена информация, като избирателната комисия; платформи за социални медии на трети страни; други уебсайтове на трети страни, с които ние сме си партнирали.

Цели, за които се използва Вашата лична информация

По-долу са изложени различните цели, за които използваме Вашата лична информация:

 • Маркетингови съобщения: Може да използваме Вашата лична информация, за да Ви информираме чрез канали като електронна поща, кратки текстови съобщения или съобщения за нашите продукти и услуги, както и за продукти и услуги на нашите дъщерни и свързани предприятия, дружествата майки и всички свързани с тях бизнеси. Това може също да включва използването на датата Ви на раждане, за да Ви изпращаме специални оферти около рождения Ви ден. Имате право да се откажете да получавате допълнителни маркетингови съобщения по всяко време, както е описано в раздел „Вашите права“.

 • Маркетингов анализ: Може да използваме Вашата лична информация за извършването на маркетингов анализ, напр. за оценка на тенденциите сред нашите потребители и какво споделят хората за нашите продукти, за оценка на въздействието и ефективността на нашите маркетингови кампании и промоции, и за анализ на броя и типовете посетители на нашите уебсайтове, и/или потребители на нашите приложения

  (включително местоположенията, от които посетителите/потребителите са посетили нашите уебсайтове и приложения). Често обобщаваме събраната за тази цел лична информация, за да не може да се идентифицира конкретно физическо лице.

 • Онлайн реклама въз основа на интереси: Използваме техники като „онлайн поведенческа реклама“ и „програматик реклама“, които включват използването на лична информация, която включва информацията, която автоматично събираме/генерираме, както е посочено по-горе (като информация за Вашата онлайн дейност и/или лични предпочитания), както и друга информация, която ни предоставяте (като вашите данни за контакт), и информация относно онлайн покупката (и споделянето ѝ с наши доставчици на услуги), за да се показва най-подходящата и уместна за Вас реклама на нашите уебсайтове, приложения или уебсайтове на трети страни (включително социални медийни платформи).

  По подобен начин можем да използваме и такава лична информация (и да я споделяме с нашите доставчици на услуги, както е описано по-долу), за да установим дали сте член на определена социална медийна платформа, така че да

  • можем да ви покажем нашата реклама на тази услуга или
  • да можем да открием клиенти, които споделят сходни интереси и характеристики с Вас, за да направим нашата реклама по-подходяща за потребителите – примери за това са продуктите „Персонализирани аудитории“ и „Сходни аудитории“ на Facebook, които можем да използваме в някои страни съгласно местното законодателство.

            Във връзка с тези продукти, ние действаме като съвместен администратор на Вашите данни.

            Вижте раздела за Бисквитки по-долу за повече подробности за онлайн рекламата въз основа на интереси. Имате право да се откажете от използването на Вашата лична информация за онлайн рекламата въз основа на интереси по всяко време.

 • Верификация на онлайн реклами: Използваме личната информация за проследяване на нашите дигитални реклами, за да гарантираме, че не се появяват на неподходящи уебсайтове или в близост до неподходящо съдържание, както и за да гарантираме, че нашата реклама е видима и виждана от истински хора онлайн (вместо от „ботове“ или други сходни техники на измама)

 • Препращане на приятел: Когато ни предоставяте информация за друго лице, напр. когато поискате да изпратим информация на друго лице от някой от нашите уебсайтове, ние се задължаваме да изпратим на съответното лице само информацията, която конкретно сте поискали. Не изпращаме допълнителни съобщения въз основа на предоставената от Вас лична информация за съответното лице. Трябва да потвърдите, че Вашият приятел е навършил възрастта, на която е позволено да закупува алкохол в юрисдикцията, в която се намира, за да можем да изпратим желаната информация, както и че съответното лице желае да получава подобни съобщения.
 • Идентификация и контрол на достъп: Може да използваме Вашата лична информация, за да удостоверим Вашия достъп до нашите уебсайтове или приложения и да определим какво съдържание да Ви предоставим и/или дали трябва да получите достъп до определено съдържание (например да проверим Вашата възраст или местоположение, за да се уверим, че сте на законна възраст за покупка според местните закони). Също така може да използваме Вашата лична информация за проверка на Вашата самоличност, когато отговаряме на молби за упражняване на Вашите права съгласно приложимото законодателство.
 • Спазване на законови задължения и защита срещу правни искове или отговорност: Може да използваме Вашата лична информация, за да спазим нашите законови задължения, да се защитим срещу правни искове или да установим, защитим или предпазим нашето дружество и/или други трети страни от грешки, небрежност, нарушаване на договорни задължения, кражба, измама или друга незаконна или вредна дейност, да спазим нашите изисквания за одит и сигурност или да извършим проверка на спазването на нашите корпоративни политики, процедури, правни или договорни задължения.
 • Обслужване на клиенти: Ще използваме Вашата лична информация, за да предоставяме конкретни услуги, които искате от нас, както и за да предоставяме допълнителни услуги, които може да представляват интерес за Вас. Също така ще използваме Вашата лична информация, за да обработваме всякакви поръчки, които изпратите, за да се свържем с Вас във връзка с всякакви запитвания, поръчки или въпроси, свързани с Вашия акаунт, и за да поддържаме Вашите акаунти, и да управляваме трансакции, напр. плащания с кредитни карти за всякакви продукти, които поръчате от нас или от нашите представители, или за изпълнението на такива трансакции (напр. доставка), или за да отговорим на всякакви въпроси, които може да имате. Може да използваме Вашата лична информация също да Ви уведомяваме за промени в нашите услуги, нашите условия или настоящата Декларация за поверителността на личните данни и „бисквитки“.
 • Корпоративни трансакции: Може да използваме Вашата лична информация в случай на продажба, сливане, консолидация, промяна в контрола, прехвърляне на значителен дял активи, финансиране, преструктуриране или ликвидация, при което прехвърляме, продаваме или предоставяме на трети страни информация относно Вашите отношения с нас.
 • Техническа поддръжка: Използваме личната информация за целите на системното администриране и диагностициране на проблеми в обслужването или технологиите, за които съобщават нашите потребители или инженери, като подобни проблеми може да бъдат свързани с IP адресите, управлявани от дадена уеб компания или доставчик на интернет услуги.

Правно основание за обработването на лична информация

Ние обработваме Вашата лична информация само в случаите, в които имаме правно основание за това. Правното основание зависи от целите, за които сме събрали и използваме Вашата лична информация. В почти всички случаи правното основание ще бъде едно от следните:

 • Съгласие: Например, когато сте дали съгласието си да получавате маркетингови съобщения от нас. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, включително като кликнете върху линка „Отписване“ в края на електронното маркетингово съобщение, което Ви изпращаме.
 • Наши основателни бизнес интереси: Когато е необходимо да разберем нашите клиенти, да рекламираме нашите услуги и да извършваме ефективно дейността си като мултинационална компания за алкохолни напитки, при условие че във всички случаи това се извършва по законен начин, който не засяга неправомерно Вашето право на поверителност на личната информация и други права. Например ще се позоваваме на това правно основание, когато провеждаме анализ на пазара, с цел да разберем нашите потребители достатъчно добре, за да можем да създаваме нови продукти и да подобряваме профила на нашите марки.
 • Изпълнение на сключен договор с Вас: Това правно основание ще е приложимо, когато трябва да предприемем определени мерки, преди да сключим договор с Вас. Например, когато сте закупили продукт от нас и трябва да използваме Вашите данни за връзка и информация за плащане, за да обработим Вашата поръчка и да Ви изпратим съответния продукт.
 • Спазване на закона: Когато подлежим на правно задължение и трябва да използваме Вашата лична информация, за да можем да спазим това задължение

Разкриване на Вашата лична информация

Ние ценим Вашата лична информация и я споделяме само при определени обстоятелства. Например:

трети страни, на които сте дали съгласието си, или когато това е разрешено от приложимото законодателство. Например сме задължени да получим Вашето разрешение, преди да разрешим на трета страна, която не е наше свързано предприятие, да Ви изпраща маркетингова и промоционална информация, свързана с нейните продукти и услуги;

нашите доставчици на услуги и подизпълнители, включително нашите свързани предприятия и/или уебсайтове на трети страни (напр. социални медийни платформи или търсачки), ангажирани да извършват дейност от наше име или да ни предоставят услуги (напр. складова дейност и доставка), маркетинг и реклама (включително публикуване на онлайн реклами въз основа на интереси на уебсайтове на трети страни и социални медийни платформи); обработка на кредитни карти и данни; проверка на възрастта; проследяване на нашите цифрови реклами, за да се гарантира, че не се появяват на неподходящи уебсайтове или в близост до неподходящо съдържание, както и гарантиране, че нашата реклама е видима и виждана от истински хора онлайн (вместо от „ботове“ или други подобни техники на измама); разработване на софтуер; хостинг и управление на уебсайтове; информационни технологии и офис услуги; доставчици на юридически, счетоводни, одиторски и други професионални услуги; и други услуги, свързани с нашата дейност), при условие че съответните доставчици на услуги и подизпълнители са сключили писмен договор с нас и не събират, използват или разкриват личната информация за друга цел, освен за изпълнението на съответните задължения от наше име, предоставяне на услуги за нас или по друг изискван или разрешен от закона начин; на кредитни рейтингови агенции, които ни помагат при установяване на идентичността и проверки на кредитен рейтинг, както е описано по-горе

 • трети страни, които по наша разумна преценка предоставят или търсят информацията като Ваш упълномощен или назначен законен представител;

 • физическо или юридическо лице, включително нашите свързани предприятия, в случай на продажба, сливане, консолидация, промяна в контрола, прехвърляне на значителен дял активи, финансиране, преструктуриране или ликвидация при което ние прехвърляме, продаваме или предоставяме на съответните трети страни информация относно Вашите отношения с нас, включително, но не само, лична информация, която сте ни предоставили, както и друга информация, отнасяща се до отношенията Ви с нас; и

 • правоохранителни, правителствени или регулаторни органи или, илидруги трети страни в световен мащаб в съответствие с приложимото законодателство или когато смятаме, че подобни действия са необходими в съответствие с приложимото законодателство или за да установим, защитим или предпазим нас и/или други трети страни от грешки, небрежност, нарушаване на договорни задължения, кражба, измама или друга незаконна или вредна дейност, да спазим нашите изисквания за одит и сигурност или да извършим проверка на спазването на нашите корпоративни политики, процедури, правни или договорни задължения.

Международен обмен на данни

Моля, имайте предвид, че Вашата лична информация може да бъде предавана и съхранявана на местоназначение извън страната, в която живеете, включително в страни, които имат по-облекчено законодателство или не разполагат със законодателство за защита на личните данни в сравнение със законодателството във Вашата страна.

Когато предаваме Вашата информация по начина, описан в предходния параграф, ние се задължаваме да предприемем необходимите разумни мерки, за да гарантираме прилагането на адекватни предпазни мерки за защита на Вашата лична информация и обработването ѝ по сигурен начин. В тези случаи разчитаме на одобрени механизми за обмен на данни (напр. „Общите договорни клаузи“ на ЕС), за да гарантираме, че Вашата информация е обект на адекватни предпазни мерки в страната получател. Ако се намирате в страна от ЕИП или Великобритания, можете да се свържете с нас, за да получите копие на защитните мерки, които прилагаме за защита на Вашата лична информация и права за поверителност в тези случаи.

Публични секции на нашите уебсайтове и приложения

Информацията, която публикувате във или чрез публичните секции на нашите уебсайтове и приложения (напр. чат стаи, бюлетини и дискусионни групи) и в социалните медийни платформи, обикновено е достъпна и може да се събира и използва от други лица, което може да доведе до изпращането на нежелани съобщения или установяване на контакт по друг начин от други лица. Не трябва да предоставяте лична информация за себе си в публичните (или интерактивните) секции на нашите уебсайтове, приложения или уебстраници на социалните медии.

Информационна сигурност

Ние се отнасяме сериозно към информационната сигурност и вземаме предпазни мерки, за да гарантираме сигурността на Вашата лична информация. Прилагаме целесъобразни физически, технически и организационни мерки за защита на събираната от нас информация. Въпреки това не можем да контролираме поверителността на съобщенията, които са в процес на доставяне до нас. Затова Ви препоръчваме да не помествате поверителна, фирмена или чувствителна информация в подобни съобщения.

За съжаление, преносът на данни в интернет или чрез системите за съхранение на данни не може да гарантира 100% сигурност. Ако имате основания да смятате, че е нарушена сигурността на взаимодействието Ви с нас (напр. ако смятате, че е компрометирана сигурността на някой от Вашите профили в нашия уебсайт), моля, уведомете ни незабавно за проблема, като се свържете с нас чрез данните за връзка по-долу.

В малко вероятния случай, че преценим, че сигурността на съхраняваната или контролираната от нас Ваша лична информация е компрометирана, е възможно да се опитаме да Ви уведомим за същото. Ако съответното уведомление е целесъобразно, ние се ангажираме да се опитаме да Ви уведомим своевременно при съответните обстоятелства и, в случай че разполагаме с Вашия имейл адрес, е възможно да Ви уведомим по електронната поща.

Припомняме Ви, че съгласно Условията за използване на настоящия уебсайт и/или приложение, Вие сте отговорни за спазването на строга поверителност на паролата на Вашия профил, както и за всяка дейност, свързана с Вашия профил и парола. Ваша лична отговорност е да контролирате предоставянето и използването на Вашата парола, достъпа и използването на Вашия профил и да ни уведомите, когато желаете да закриете профила си. Ние не носим отговорност за евентуални загуби или щети, произтичащи от неспазването на това задължение от Ваша страна.

Вашите права

Разполагате с определени права във връзка с Вашата лична информация в зависимост от юрисдикцията, в която се намирате. Тези права могат да включват:

 • правото да оттеглите Вашето съгласие за обработване на Вашата лична информация (в случаите, в които сте предоставили такова съгласие);
 • правото да възразите срещу обработването на Вашата информация за определени цели;
 • правото на достъп до Вашата лична информация и способността да изтривате, ограничавате или в определени случаи да получавате машинно четимо копие на Вашата лична информация;
 • правото да поискате от нас да коригираме всяка информация за Вас, която според Вас е неточна;
 • правото да се отпишете от получаването на нашите маркетингови съобщения по всяко време;
 • правото да подадете жалба до орган за защита на личните данни, ако смятате, че сме обработили Вашата лична информация по незаконосъобразен начин или в нарушение на Вашите права

ако имате някакви притеснения, молим първо да се свържете с нас (използвайки данните за връзка по-долу), за да можем да разследваме и, надяваме се, да отстраним Вашия проблем.

За какъв период съхраняваме Вашата лична информация?

Съхраняваме Вашата лична информация за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“, освен ако законът не изисква или разрешава по-дълъг срок. След този срок информацията се изтрива или в някои случаи се трансформира в анонимна.

Например, когато сте направили покупка от нас, ние съхраняваме информацията за Вашата покупка за необходимия срок за фактуриране, данъчно облагане и гаранционно обслужване. Също така може да водим архив на кореспонденцията ни с Вас (например, ако сте подали оплакване) за подходящия срок за защита в случай на предявен правен иск срещу нас.

В случаите, в които сме събрали личната информация въз основа на Вашето съгласие и нямаме друго правно основание да продължим обработването на тази информация, ако впоследствие оттеглите Вашето съгласие, ние се задължаваме да заличим Вашата лична информация. Имайте предвид обаче, че когато се отпишете от получаването на нашите маркетингови съобщения, ние запазваме Вашите данни за връзка, за да сме сигурни, че няма да Ви изпращаме маркетингови съобщения в бъдеще.

Връзки с уебсайтове и услуги на трети страни

Нашите уебсайтове и приложения може да съдържат връзки, препратки и съдържание от други уебсайтове и услуги извън нашия контрол. Моля, имайте предвид, че нямаме контрол над тези уебсайтове и услуги и нашата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ не е приложима за тях.

Не носим отговорност пред Вас за евентуални проблеми, възникнали във връзка с използването от горепосочените уебсайтове и услуги на Вашата информация и Ви препоръчваме да прочетете Декларациите за поверителност на личните данни и „бисквитките“ и Условията за използване на всички свързани, посочени или осъществяващи интерфейс с настоящия сайт уебсайтове и услуги, които посещавате или използвате.

„Бисквитки“ и подобни технологии

Като много други уебсайтове и приложения, ние използваме „бисквитки“, скриптове, пикселни маркери, обектни маркери, уеб маяци и други подобни технологии (наричани вкупом „бисквитки“), за да събираме и съхраняваме информация за посетителите на нашите уебсайтове, приложения и определени уебсайтове на трети страни, с които си партнираме.

Този раздел обяснява какво представляват „бисквитките“ и дава подробности за конкретните „бисквитки“, които използваме на нашия уебсайт. В него също така се посочва защо използваме тези „бисквитки“ и предоставя информация относно избора на „бисквитки“, които имате Вие и всички посетители на нашия уебсайт.

Ние използваме редица „бисквитки“ на нашия уебсайт, включително строго необходими „бисквитки“, „бисквитки“ за ефективност/анализ, функционални „бисквитки“ и рекламни „бисквитки“ (вижте повече подробности в „За какво използваме „бисквитките“ си?“ по-долу). „Бисквитките“ могат да бъдат зададени от нас или от трета страна, включително рекламни „бисквитки“, които се използват от нашите рекламни партньори за показване на онлайн реклами въз основа на Вашата активност. Когато за първи път посетите нашия уебсайт, ще бъдете попитани от нашия Център за предпочитания за „бисквитки“ („ЦПБ“), дали сте съгласни с несъществени „бисквитки“ – и ние няма да използваме тези „бисквитки“, освен ако и докато не предоставите Вашето съгласие. Можете също така да промените решението си по всяко време, като използвате ЦПБ или настройките на Вашия интернет браузър или устройство (вижте повече подробности под „Как да управлявате „бисквитките“ по-долу).

Ако имате някакви въпроси относно използването на „бисквитки“, моля, свържете се с нас, като използвате подробностите в края на това известие.

Какво е „бисквитка“?

„Бисквитката“ представлява текстов низ от информация, който се изпраща от уебсайт към файла за „бисквитки“ на браузъра на твърдия диск на Вашето устройство. „Бисквитката“ обикновено съдържа името на домейна, от който е изпратена „бисквитката“, „живота“ на „бисквитката“, както и нейната величина, обикновено произволно генериран уникален номер. Другите технологии, които използваме, изпълняват много сходна функция, но работят малко по-различно.

Използваме два основни вида „бисквитки“:

 • Собствени „бисквитки“, които Ви изпращаме директно на Вашето устройство, когато посетите нашия уебсайт; и
 • „Бисквитки“ на трети страни, които Ви изпраща трета страна от наше име, когато посетите нашия уебсайт и определени уебсайтове на трети страни, с които си партнираме.

Тези „бисквитки“ могат да бъдат разделени на сесийни „бисквитки“ и постоянни „бисквитки“. Сесийните „бисквитки“ са временни „бисквитки“, които запомнят Вашите потребителски избори и предпочитания и след това се изтриват веднага щом напуснете сайта. Постоянните „бисквитки“ остават в една от подпапките на браузъра Ви, докато не ги изтриете ръчно или до изтичането им.

„Бисквитките“ са полезни, защото позволяват на уебсайтовете да разпознават устройството на потребителя. Можете да намерите повече информация за „бисквитките“ на адрес: www.allaboutcookies.org.

Как този уебсайт използва „бисквитки“?

Този уебсайт използва следните „бисквитки“ за следните цели:

 • Строго необходими „бисквитки“: Тези „бисквитки“ са от съществено значение, за да можете да навигирате в уебсайта и да използвате неговите функционалности, напр. влизане в секциите му със защитен достъп. Без тези „бисквитки“ нашият уебсайт не може да функционира правилно и не могат да се извършват заявени от Вас услуги, напр. зареждане на кошницата или електронно фактуриране.
  Като пример за задължителни „бисквитки“, които можем да използваме на този уебсайт, са „бисквитки“ за управление на съдържанието, необходими на сайта, за да може да работи системата за управление на съдържанието, както и „бисквитките“ за шаблонни предпочитания, които са необходими за мобилни сайтове и които дават възможност на уебсайта да изглежда и да се възприема по желания начин.
 • „Бисквитки“ за ефективност и анализ Тези „бисквитки“ събират информация за това как посетителите използват даден уебсайт, напр. кои страници посещават най-често, както и за евентуални съобщения за грешки, които са получили на съответните страници. Тези „бисквитки“ не събират информация, която идентифицира пряко посетителя. Информацията, събирана от тези „бисквитки“, често се обобщава и затова става анонимна. Тази информация се използва само за подобряване на начина на работа на уебсайта и за разбиране как повечето хора използват нашия уебсайт. Пример за това е Google Analytics, който използваме като помощно средство за анализ на начина на използване на уебсайта. Този аналитичен инструмент използва „бисквитки“ за събиране на стандартна информация от регистрите в интернет и информация за поведението на потребителите, която след това се обобщава, за да не е възможно идентифицирането на отделните физически лица. Информацията за това как използвате уебсайта и кой е Вашият IP адрес се изпраща на Google, след което ние я използваме, за да извършим оценка на това как посетителите използват уебсайта, да се изготвят статистически доклади за дейността на уебсайта и да се създаде обобщен профил на посетителите въз основа на техните демографските данни и интереси. Също така използваме инструмент за докладване на рекламните импресии, наречен Google Display Network Impression Reporting, който ни помага да разберем кои реклами, публикувани от нас на други уебсайтове в мрежата Google Display Network, се справят по-добре в привличането на посетители към нашия уебсайт. Вижте общ преглед на ангажиментите за поверителност на Google Analytics тук. Ако желаете да се откажете да бъдете проследявани от Google Analytics във всички уебсайтове, влезте тук.
 • Функционални „бисквитки“: Тези „бисквитки“ позволяват на уебсайта да запомни направения от Вас избор (напр. Вашето потребителско име, език или региона, в който се намирате) и да Ви предоставя подобрени, по-персонализирани функционалности. Тези „бисквитки“ могат да се използват, за да запомнят промените, които вече сте направили в размера на текста, шрифтовете и други части на уебстраниците, които можете да персонализирате. Те също могат да се използват за предоставяне на услуги, които сте поискали, като гледане на видеоклип или публикуване на коментар. Информацията, която се събира от тези „бисквитки“, може да се представи анонимно, като те не могат да проследяват Вашата дейност при сърфиране в други уебсайтове. Можем да поставим „бисквитка“, за да запомним Вашите предпочитания („бисквитка“ за предпочитания), така че да не е необходимо да въвеждате повторно Вашите данни (страна/възраст и предпочитания за език) на началната страница. Можете да изберете тази опция, като изберете „Запомнете ме на това устройство“, но тя не е подходяща, ако споделяте компютъра си с други хора. Тази „бисквитка“ не събира информация за Вашата дата на раждане и срокът ѝ на действие изтича автоматично след 12 месеца.
 • Рекламни „бисквитки“: Тези „бисквитки“ се използват за доставяне на съдържание, което е съобразено с Вас и Вашите интереси въз основа на предишното Ви сърфиране в интернет, както и ключовите думи, които можем да получим от URL адресите на уебстраниците, от които сте влезли в нашия уебсайт, Вашия IP адрес и съответната търсачка, която сте използвали, за да достигнете до този уебсайт. Тези „бисквитки“ също така може да се използват, за да Ви бъде предоставена онлайн реклама въз основа на интереси (на нашия уебсайт или когато посещавате уебсайтове на трети страни, включително социални медийни платформи на трети страни) или за ограничаване на честотата, с която ще виждате дадена реклама. Те остават на Вашия компютър, освен ако не ги изтриете, като помнят, че вече сте посетили даден уебсайт.

Маркетинговите „бисквитки“ използват „бисквитки“ на трети страни, зададени от Google, The Trade Desk и Facebook, които използваме за онлайн рекламирането въз основа на интереси. Можете да прочетете Декларацията за поверителност на Google тук и Декларацията за поверителност на The Trade Desk тук. Използваме и някои рекламни инструменти на Facebook (като „пиксел“ на Facebook) за целите на онлайн рекламирането въз основа на интереси – можете да прочетете Декларацията за поверителност на личните данни на Facebook тук.

Можем също да използваме определени доставчици на услуги, за да задаваме „бисквитки“ от наше име чрез уебсайтове на партньори на трети страни. Тези „бисквитки“ ни дават възможност да анализираме посещенията на конкретни секции на тези уебсайтове и да събираме определена информация относно покупките на нашите продукти. Видовете информация, които събират този вид „бисквитки“, може да включват: информация за пазарската кошница, кои продуктови страници са разглеждани, дали е извършена покупка на продукт, какви наши продукти са търсени.

Можем да използваме и плъгини и „бисквитки“ за споделяне в социалните мрежи. Плъгинът за споделяне в социалните мрежи работи, като осъществява връзка между Вас и уебсайтовете на социалните медии, напр.

Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest, позволявайки да се извършва взаимодействие между Вашата дейност на уебсайтовете на социалните медии и нашия уебсайт по Ваше нареждане. Например, когато използвате потребителското име и паролата си във Facebook за влизане в нашия уебсайт и когато използвате бутоните „Харесвам“ и „Споделям “ на Facebook в нашия сайт. „Бисквитките“ за споделяне в социалните мрежи се използват за запомняне, че сте влезли в нашия уебсайт.

Ако посетите страница, която поддържаме в сайт за социални медии като Facebook, вероятно „бисквитките“ също ще бъдат настроени на Вашето устройство. Тези „бисквитки“ се задават от мрежата на социалните медии и затова, за да промените „бисквитките“, които получавате от тези сайтове, дори на нашите страници, ще трябва да промените настройките, предоставени от сайта на социалните медии.

За повече информация относно точните „бисквитки“, използвани на нашите уебсайтове; моля, направете справка с уебсайта на Центъра за предпочитания на „бисквитките“ (ЦПБ).

Как можете да управлявате „бисквитките“?

Има няколко начина, по които можете да управлявате „бисквитките“ на.

нашия уебсайт.

Нашия център за предпочитания на „бисквитките“ („ЦПБ“)

Когато за първи път посетите нашия сайт и когато е приложимо въз основа на юрисдикцията Ви, ще искаме Вашите предпочитания за „бисквитки“ чрез нашия ЦПБ. Чрез ЦПБ можете да изберете да предоставите или откажете съгласието си за несъществени „бисквитки“ и ние ще използваме тези „бисквитки“ само ако и когато имаме съгласието Ви за това. Можете да деактивирате тези „бисквитки“ по-късно или да промените решението си по всяко време от ЦПБ (достъпни от връзката за настройки за поверителност/„бисквитки“ в долната част на нашите уеб страници) или от настройките на браузъра си (вижте по-долу).

Настройки на Вашия браузър

Ако използвате уеб браузър (напр. Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge), имате възможност да приемете или откажете „бисквитките“, като промените настройките в браузъра си. Моля, прочетете инструкциите на Вашия браузър или екрана за „Помощ“, за да научите повече за функциите, които предлага съответният браузър за управление на „бисквитките“. Ако използвате различни браузъри и/или различни устройства, трябва да се уверите, че всички браузъри са настроени спрямо Вашите предпочитания за „бисквитките“. За инструкции как да управлявате „бисквитките“ във Вашия браузър, моля, прочетете наличната информация тук. Обърнете внимание, че няма да можете да използвате всички интерактивни функции на нашия уебсайт, ако всички „бисквитки“ са деактивирани.

Ако използвате мобилно приложение, операционната система на мобилното Ви устройство (напр. Apple iOS, Google Android или Microsoft Windows) предоставя настройки за поверителност, които Ви позволяват да управлявате начина, по който мобилните приложения използват технологии, подобни на „бисквитките“, за да разпознаят устройството Ви и в определени случаи да позволят рекламирането въз основа на интереси в мобилните приложения, които използвате. Моля, прочетете инструкциите или страниците за „Помощ“ на мобилната Ви операционна система, за да научите повече за функциите, които предоставя за управление на тези настройки за поверителност.

Също така имате възможност да се откажете от онлайн рекламата въз основа на интереси, като използвате иконата AdChoices, както е описано по-долу.

Как да се откажа от онлайн рекламата въз основа на интереси?

Ако забележите, че на някоя от нашите реклами е изобразено      лого, имате възможност да контролирате дали да получавате този вид реклами. Това е иконата AdChoices, която се предоставя от Европейския алианс за интерактивна дигитална реклама (EDAA).

Когато натиснете върху иконата, получавате информация за дружествата, които предлагат базирани на интересите реклами на уебсайтовете, които посещавате. Ще научите как работи, по какъв начин този вид реклама подкрепя безплатното съдържание и за други възможности за избор на поверителността на личните данни.

Ако не желаете да виждате този вид реклами, можете да посетите страницата за избор на потребителите, за да се откажете да получавате реклами от дружествата, които участват в програмата с тази икона.

За допълнителна информация за това как да управлявате или изтривате онлайн базирани на интереси рекламни „бисквитки“ по този начин влезте тук.

Как да се свържете с нас

Ние се ангажираме да защитим Вашата поверителност. Ако имате някакви коментари, запитвания или оплаквания относно нашето събиране или използване на лична информация, моля, свържете се с нас чрез този уеб формуляр.

Чрез поща: Global Data Privacy Officer, Global Legal Team, Diageo plc, Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ.

Можете също така да се свържете с местния регулатор за защита на данните в случай на оплаквания. Данните за връзка със Службата на британския комисар по информацията можете да намерите тук https://ico.org.uk/global/contact-us/ а данните на Вашите местни регулатори можете да получите по имейл на адрес consumer.privacy.queries@Diageo.com.

КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

В Diageo ние ценим нашите доставчици и клиенти и разбираме важността на ролята на защитата на данните при създаването на надеждни и базирани на уважение взаимоотношения. Този раздел от настоящата Декларация за поверителност на личните данни и „бисквитки“ се прилага за всички лица, които действат от името на клиентите и доставчиците на Diageo (включително служители, работници и изпълнители) или са физически лица, действащи като доставчици или клиенти. За целите на настоящия раздел „Вие“ означава физическо лице, действащо от името на един от клиентите или доставчиците на Diageo (или физическо лице, действащо като доставчик или клиент); и „Вашият работодател“ означава организацията, от чието име действате.

Следните раздели на настоящата Политика за поверителност и „бисквитки“ се прилагат еднакво за вас, както се прилагат за нашите потребители:

 • Въведение;
 • Кои сме ние;
 • Навършили ли сте възрастта, на която е позволено да закупувате алкохол;
 • Разкриване на Вашата лична информация;
 • Международен обмен на данни;
 • Публични секции на нашите уебсайтове и приложения;
 • Информационна сигурност;
 • Вашите права;
 • Как да подадете жалба;
 • За какъв период съхраняваме Вашата лична информация;
 • Връзки с уебсайтове и услуги на трети страни;
 • „Бисквитки“ и подобни технологии; и
 • Как да се свържете с нас

Когато представлявате един от нашите доставчици или клиенти (или сте физическо лице, действащо като един от нашите доставчици или клиенти), в допълнение към посочените по-горе, следните раздели ще се прилагат и за използването на уебсайта от ваша страна:

 • Какви видове лични данни събираме?
  • име (лично, бащино и фамилно), пол, адрес, държава на пребиваване, дата на раждане, служебен адрес, служебен имейл адрес, служебен телефонен номер;
  • данни за заетостта, включително длъжност, звание;
  • дали сте физическо лице, действащо като доставчик или клиент, финансова информация (напр. данни за банкова сметка); и
  • Вашите данни за електронна идентификация, когато това се изисква с цел доставка на продукти или услуги до нас (напр. данни за вход, пароли, номер на значка и снимка, IP адрес, онлайн идентификатори/„бисквитки“, логове, време на достъп и свързване, записи от видеонаблюдение)
 • данъчни номера и търговски лицензи (ако сте едноличен търговец),
 • Вашите предпочитания за изпращане на поща, инструкции за доставка, референтна информация, предпочитания за обслужване на клиенти,
 • Вашето превозно средство и друга информация за посетителите, събрана, когато посещавате нашите съоръжения (включително, в някои съоръжения, видеонаблюдение на района на съоръжението)
 • Също така ще поддържаме записи на нашата кореспонденция с Вас.
 • Ако сте служител на клиент или доставчик и желаете да участвате в един от нашите проекти за обучение, като „Учене за живот“, може да поискаме да съберем подробности, като етническа принадлежност или образование

Може също така да събираме лична информация от вас като част от процеса на потвърждаване на самоличността на бизнес партньора ни („Опознайте клиента си“ или „Опознайте бизнес партньора си“, според случая), например копия на документите ви за самоличност и подробности за собствеността ви върху фирмата. Ние може да събираме тази информация директно от Вас или от Вашия работодател, или при обстоятелствата, посочени по-долу, от кредитна агенция.

В хода на нашите отношения с Вас и Вашия работодател може да събираме и обработваме допълнителни категории лични данни, които не са посочени по-горе, например ако доброволно ни ги разкриете. Съгласно законовите ни задължения ние сме задължени да Ви информираме по прозрачен начин за всяко ново обработване на лични данни.

Имайте предвид, че когато в хода на извършването на каквито и да било проверки за борба с изпирането на пари или други законово упълномощени проверки по Ваш адрес, ние обработваме информация за вашите криминални присъди, политически мнения или други специални данни за категории, ние правим това въз основа на това, че (i) сте дали изричното си съгласие, потвърждавайки, че обработването е строго необходимо за Diageo, за да продължи или търговските отношения с вас в светлината на нашите правни и търговски ангажименти; и/или (ii) е необходимо за предотвратяване или разкриване, наказателно преследване или съдебно преследване срещу незаконни действия, включително финансиране на тероризъм и изпиране на пари.

 • Как третираме Вашата информация справедливо и законосъобразно?
  • Описаната тук обработка е необходима, за да можем да изпълним договора, който сте сключили с нас (или да предприемем стъпки, преди да сключим договор) или да спазим нашите законови задължения.
  • Обработката е необходима и за легитимните интереси, които преследваме като компания, включително да се възползваме от икономически ефективни услуги, да Ви предлагаме и предлагаме нашите продукти на пазара и да гарантираме спазването на законовите задължения и администрирането на нашите отношения с нашите доставчици. Когато обработваме лични данни във връзка с нашите законни интереси, ние се задължаваме да ограничаваме обработката на тези данни единствено доколкото това е необходимо за постигането на тази цел.
  • В ограничени случаи и обстоятелства може да поискаме Вашето съгласие за обработване на Ваши лични данни за конкретна цел, като в тези случаи ще имате право на избор.
  • Личните данни, които обработваме, могат да бъдат съхранявани по неструктуриран начин, като например записи на хартиен носител и в Outlook имейл, и по структуриран начин в рамките на различни фирмени системи, приложения, решения и бази данни, някои от които могат да бъдат притежавани и/или експлоатирани от трети страни. В рамките на взаимоотношенията ни с такива трети страни, ние им налагаме договорни изисквания за защита на личните данни
 • Трети страни, от които можем да събираме Вашата лична информация
  • Получаваме Вашите лични данни от редица източници, включително от Вашия работодател (според случая) и от всички данни, които впоследствие ни предоставите по време на нашия ангажимент с Вас.
  • Ние следим комуникациите в нашите мрежи, включително офис и мобилни телефонни мрежи и както е описано подробно в нашата Глобална политика за управление на информацията и сигурността. Събраната информация може периодично да се преглежда от упълномощен персонал, за да се гарантира съответствието ѝ с нашите политики и да се установи евентуално неразрешено използване на нашите ИТ системи и инфраструктура.
 • За какви цели ще използваме Вашата лична информация?

  • Обработваме Вашата лична информация, за да можем да предоставяме нашите продукти на нашите клиенти или да получаваме услуги от нашите доставчици. По-специално, ние обработваме вашите данни за следните цели:
   • За извършване на проверки за идентификация. В някои страни може да използваме кредитна референтна агенция, за да съдействаме за тези проверки и затова ще трябва да споделим с агенцията определена лична информация, включително Вашето име и фамилия, личен адрес и предишен адрес, дата на раждане и пол, за да им помогнем да потвърдят самоличността Ви; за управление на отношенията с нашите клиенти и доставчици, включително обработка на поръчки;
   • за организиране на договарянето, продажбата и доставката на нашите продукти;
   • за организиране на търгове, изпълнение на задачи по подготовка или изпълнение на съществуващи договори;
   • за да потвърдим финансовото здраве на бизнеса Ви, в случаите, когато обмисляме да установим или да продължим търговски отношения с Вас като физическо лице (напр. като едноличен търговец), да удължим кредит или да оценим кредитния ви статус. В резултат на това си запазваме правото да събираме и споделяме съответната кредитна информация с подходящи трети страни.
   • за дейности по мониторинг на нашите съоръжения, включително спазване на приложимите политики, както и на действащите правила за безопасност и опазване на здравето;
   • за да Ви предоставяме достъп до нашите модули за обучение, които Ви позволяват да ни предоставяте определени услуги;
   • за архивиране и водене на документация;
   • за счетоводни цели и фактуриране;
   • Спазване на изискванията на нашия Кодекс на бизнес поведение и вътрешно управление, управление на нарушенията и вътрешен контрол, включително проверка на гарантиране на качеството и консултативни проверки и ревизии, за да се гарантират подходящите механизми за контрол и среда на нормативно съответствие.
   • Правно съответствие, изисквания и задължения, включително (i) провеждане на вътрешни разследвания, когато има основание да се смята, и изискване да се прецени, че е налице нарушение на Кодекса за бизнес поведение на Diageo или нарушение на закона; (ii) изпълнение на нашите задължения за борба с подкупите и прането на пари, както в началото на бизнес отношенията, така и на текуща основа; (iii) отговор на регулаторни искания за информация; (iv) отговор на искания за откриване, съдебни заповеди и/или в отговор на призовки от трети страни в контекста на съдебен спор, медиация, арбитраж или някакъв друг форум за разрешаване на спорове; (v) предоставяне на документи в контекста на съдебен спор или досъдебно производство в опит да се предявят искове от името на Diageo към нашите филиали, служители или трети страни; (vi) защитаване на всякакви искове, предявени срещу Diageo към нашите филиали, служители или трети страни от време на време; (vii) предявяване на искове от Diageo към нашите филиали, служители или трети страни срещу други физически или юридически лица от време на време; (viii) защитаване на интересите на Diageo, нашите филиали, служители или трети страни (например в случай на регулаторен въпрос) и (ix) за всякакви други законни цели в контекста на правен спор;
   • за да комуникираме и да Ви предоставяме информация, новини и актуализации за компанията, включително системи за наблюдение на пътуванията, системи за аварийно уведомяване на служителите и други съответни комуникации;
   • Предаване на изображения на живо чрез използване на приложения, включително, но не само, Zoom и Microsoft Teams; и
   • Да маркетираме към Вас нашите продукти, които смятаме, че може да ви заинтересуват, чрез телефон, имейл и поща.
   • Мониторинг, за да се гарантира нашата мрежова и информационна сигурност и да се постигнат нашите цели за управление на информацията и сигурност;
   • Също така обработваме лични данни за целите на предотвратяването и разкриването на престъпления, включително, когато е необходимо, за оценка на риска или предотвратяване на измами, както и за целите на здравето и безопасността;
   • Дейности по анализ или сравнителен анализ на агрегирано или статистическо ниво в подкрепа на нашите легитимни бизнес интереси и резултати;
   • Рутинно управление на ежедневните стопански и оперативни дейности с доставчици и клиенти, като например информация за контакт
  • Обработката, както е описано по-горе, може да продължи след прекратяването на нашето споразумение с вас като доставчик или клиент за нашите легитимни бизнес цели (както е уместно и необходимо) и в съответствие с нашите политики за управление на записи от време на време (графиците за съхранение са посочени в нашите инвентаризации на информационните активи). Примерите включват всякакви съдебни дела или спорове и когато има изискване за това.
 • За какъв период съхраняваме Вашите лични данни ​​​​Когато представлявате един от нашите доставчици или клиенти (или сте физическо лице, действащо като един от нашите доставчици или клиенти), ние ще продължим да съхраняваме Вашата лична информация, като предоставяме:

  • Вие оставате подходящ контакт, който да ни позволи да упражним задълженията си към Вас съгласно условията на нашите договорни отношения с Вас или Вашия работодател.
  • Вие оставате подходящ контакт за нас, за да продължим да управляваме нашите отношения с Вас и/или Вашия работодател за легитимни бизнес интереси.
 • Поддържане на вашата лична информация актуална

  • Искаме да гарантираме, че личните данни, които съхраняваме, са точни и актуализирани. Трябва да направим това, както за да спазим задълженията си съгласно закона за защита на данните, така и за практическото ежедневно управление на нашите отношения с Вас.
  • Поради тези и други причини, свързани с администрирането на Вашите отношения с нас, моля, уведомете ни за всяка промяна във Вашата информация (вижте „Как да се свържете с нас“ за подробности относно контактите с нас) възможно най-скоро, за да могат записите да бъдат актуализирани.

Моля, свържете се с Вашия бизнес контакт в Diageo, ако информацията, която съхраняваме за Вас, се е променила и трябва да бъде актуализирана.​