Изявление относно достъпността

Този уебсайт е разработен по начин, по който да бъде достъпен от възможно най-голям брой потребители и редовно търсим начини да подобрим достъпността. Положили сме усилия да направим този сайт достъпен от възможно най-много хора. Ако все пак забележите нещо, което би могло да бъде подобрено, моля, свържете се с нас. Информация за достъпността е описана по-долу.


Информация за достъпността

Функции - HTML

Заглавия

Този сайт използва HTML заглавия за да организира съдържанието на страницата. Някои технологии за асистенция ще ви позволят да навигирате от заглавие на заглавие чрез използване на клавишен шорткът.

Размер на текст

Можете да промените размера на текста чрез използване на контролите на вашия браузър. Например, ако използвате Internet Explorer, натиснете Text Size (Размер на текста) от менюто View (Изглед). След това изберете предпочитания размер. Ако имате мишка с ролер, задръжте контролния бутон и скролнете нагоре или надолу за да промените размера на текста.

Изображения и alt tags (алтернативни текстови описания)

Всички изображения на сайта имат 'Alt'tag – алтернативни текстови описания. Това позволява на потребителя да разбере какво би трябвало да е изобразено, дори и изображението да не зарежда, или ако изображенията са изключени или ако се използва четец на екрана, за да прочете уеб страницата.


Форми

Можете лесно да достигнете до всички полета на различните форми из сайта. В повечето браузъри можете да навигирате от поле на поле с бутона “Tab”.